Upoznajte Plav

Opština Plav smještena je u jugoistočnom dijelu Crne Gore, neposredno do granice prema Albaniji i Kosovu, zauzimajući površinu od 329 km2. Teritorija opštine prostire se duž izvorišnih tokova Lima i Pećke Bistrice, između Prokletijskih planina, gdje Dinarske planine dostižu svoju visinsku kulminaciju. Na jugu i jugozapadu, prema Albaniji, teritorija opštine prati planinske visove, dok se na istoku graniči s Kosovom. Teritorijalni raspon opštine proteže se u pravcu sjeveroistok–jugozapad, obuhvatajući središnji dio masiva Prokletija poznatog po raznolikom reljefu s brojnim visovima, klisurama, strmim padinama i drugim prirodnim fenomenima. 


Grad Plav se koncentriše oko Plavskog jezera i rijeke Lim. Opština Plav obuhvata 14 naselja: Bogajići, Brezojevica, Velika, Vojno Selo, Gornja Rženica, Đurička Rijeka, Mašnica, Desni Meteh, Murino, Novšići, Plav, Prnjavor, Skić i Hoti. Po funkcionalnim kriterijumima, izdvajaju se dva naselja, Plav i Murino, s dominantnim funkcijama u privredi, uslugama i komunikacijama.


Geografske koordinate su 42° 35′ 29” N i 19° 56′ 26” E. Teritorija Opštine se prostire u pavcu sjeveroistok-jugozapad. Zahvata središnji dio masiva Prokletija karakteristlčnog po razuđenosti reljefa, brojnim visovima, klisurama, strmim padinama i drugim prirodnim fenomenima. 


Centralni dio Opštine čini sjeveroistočni dio plavsko - gusinjska kotline, koja je, Limskom dolinom, prirodno otvorena prema sjeveru. Čitav predio je blago nagnut prema sjeveru, kuda vode i svi rječni tokovi, kao i najvažniji put dolinom Lima.