CARSKA DŽAMIJA

Carska džamija

Carska džamija u Plavu sagrađena je 1471. godine u starom gradu, okruženom bedemima. U narodu je poznata i kao Stara džamija. S obzirom da je izgrađena na kupastom uzvišenju Meteriza svojim položajem dominira gradom. Džamija je bila dio kompleksa utvrđenja zvanog Dizdarev grad, kojeg su činile kule za smještaj i zalihe oružja, oko kojeg je bio zid visine 3-5 m. U blizini se nalazila i najstarija biblioteka u ovim krajevima, za koju se smatra da je iz istog perioda kao i džamija. Džamija je bila izgrađena od busika i drveta i kao asker‐džamija namijenjena je bila onima koji su došli u ovaj kraj nakon uspostavljanja osmanske vlasti, i s kadijom na čelu, bili njeni nosioci, ili su bili stacionirani kao pripadnici regularnih osmanskih jedinica. Sadašnji izgled džamije je iz 18. vijeka.

Renovirana je 1869/70, 1970. i 1986. godine. Njena osnova je pravougaona, dimenzija 148 m. Sastoji se iz prizemlja i sprata. Pri renoviranju 1986. godine krov od šindre zamijenjen je imitacijom šindre od termoplasta. Munare je napravljeno od drveta. Visoko je 10 m i diže se iz krova. Prednji dio džamije, takozvani sofe, izgrađen je takođe, od drveta. Posebnu umjetničku vrijedost imaju vrata na kojima se nalaze ugravirani ornamenti karakteristični za plavsko‐gusinjski kraj. Iznad vrata se nalazi tarih ‐ epigraf o renoviranju džamije iz 1869. godine, pisan osmanskim jezikom. To je ujedno najstariji sačuvani tarih u plavsko‐gusinjskom kraju. Ovaj tarih je karakterističan i poseban po nekoliko osnova: dok su svi tarihi u plavsko‐gusinjskom kraju uklesani u kamenu, ovaj tarih je ugraviran u drvetu. Godina rekonstrukcije džamije iskazana je hidžiretskim kalendarom i to na dva načina ‐ brojem i ebdžedom (brojčanim vrijednostima slova arapskog alfabeta).

Unutar kompleksa Carske džamije nalazi se bunar i top kojim se i dan danas tokom muslimanskog mjeseca ramazana označava vrijeme iftara ‐ završetka posta.

 

CARSKA DŽAMIJA VIDEO