MANASTIR SVETE TROJICE U BREZOJEVICAMA

U selu Brezojevice, u podnižju brda Gradac, nalazi se Manastir Svete trojice. Manastir pripada Eparhiji budimljansko-nikšićkoj Srpske pravoslavne crkve. Zapisi govore da je manastir sagrađen na zidinama starog manastira 1567. godine. Tada su dečanski kaluđeri dali nalog jeromonahu Nestoru i njegovoj bratiji da izgrade ili obnove manastir na obalama Lima. Predanje kaže da je Manastir Svete trojice podignut 30 godina prije manastira Visoki Dečani, a da je današnji oblik manastira građen na ruševinama prvobitnog zdanja kojeg su Turci razorili kada su pokorili Plavsku župu. Manastir je sagrađen u vizantijskom stilu. Pripada tipu jednobrodnih građevina sa polukružnom apsidom, prostranim kvadratnim naosom i pripratom. Poluobličastu konstrukciju broda prihvataju bočni prislonjeni lukovi. Sama crkva u svom sastavu nema ni kubeta ni zvonika, a zvonik je naknadno napravljen na brdu Gradac, iznad same crkve. Svojom arhitekturom podsjeća na starije crkve moravsko-raškog stila. 

Manastir Svete trojice je zbog svog geografskog položaja i blizine držao jake veze sa Manastirom Visoki Dečani i Pećkom patrijaršijom, kao i Manastirima Đurđevi Stupovi, Šudikovo, Mileševo, moračkim i pivskim manastirom, pa su pored Manastira Svete trojice prolazili razni karavani i carski drumovi koji su prenosili razne dragocjenosti srpskih vladara i velmoža. Velmoži su darivali ovaj manastir zlatom, srebrom, knjigama, ikonama, pa je na brdu Gradac gdje su stolovali gospodari ovih krajeva kultura bila na veoma visokim nivou. Tu su se nalazile prepisivačke škole, širila se pismenost i književnost. Međutim, tokom ratova, manastir je više puta spaljivan i rušen (zapisano je da je razoren i spaljen 1912, 1941. i 1946. godine). Tom prilikom su i knjige spaljene a dragocjenosti pokradene, te je malo toga sačuvano.

Stilski živopis u čitavom manastiru je istorodan i djelo jednog istog majstora. Freske su dosta uništene, a one koje su sačuvane u lošem su stanju i naziru se samo u fragmentima. Tu su djelovi kompozicije Strašnog suda na istočnom zidu priprate, Gostoljublje Avramovo iznad ulaznih vrata. Sveti Nikola se nalazi na zapadnom zidu naosa, Bogorodica s Hristom u niši. Iznad njih je Sergije i Vakho uz vrata. Desno od njih je fragment freske Stefana Nemanje, a iznad vrata nalazi se freska Uspenje Bogorodice koja je dosta očuvana. Lijevo je Rođenje Bogorodice i Hristos. Tu se nalazila i freska Arhangela Mihaila. Na zidu, u niši, jedva se naziru Grudi Svetog Save. Južni zid čuva Jovana Preteču, Poprsje Svetog Sergeja i Svetog Simeona. Uz njega su i tri crkvena velikodostojnika, od kojih je jedan vjerovatno Sveti Sava.

 

MANASTIR SVETE TROJICE VIDEO